/>

ติดป้ายไม่คิด ระวังชีวิตติดเศร้า !!!

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินจะเอาความรู้เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับป้ายมาฝากนะคะ นอกจากจะมีภาษีป้ายที่ต้องรู้ (บทความที่แล้ว) ป้ายก็ยังมีกฎหมายที่ต้องรู้อีกน๊าา เจ้าของกิจการมือใหม่ระวังติดป้ายไม่คิด ระวังชีวิตติดเศร้านะคะ 

พรบ.ควบคุมอาคาร คืออะไร

คือ ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับติดตั้งป้าย ถือว่าเป็นอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร จะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ
1. ติดตั้งป้ายไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือน้ำหนักของโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม
2. ติดตั้งห่างจากที่สาธารณะ เมื่อวัดในทางราบแล้วมีระยะห่างจะที่สาธารณะ น้อยกว่าความสูงของป้าย เมื่อวัดจากพื้นดินและต้องมีขนาดพื้นที่หรือน้ำหนัก ดังนี้
2.1 ขนาดความกว้างขอางป้ายเกิน 50 ซ.ม.
2.2 ยาวเกิน 1 เมตร
2.3 เนื้อที่ของป้ายเกิน 5,000 ตารางเซนติเมตร
2.4 น้ำหนักป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับติดตั้งป้าย หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง / ทั้งสองรวมกัน น้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัม

ขอบคุณที่มา : พรบ.ควบคุมอาคาร

ป้ายบนดิน

ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนที่ดินโดยตรง ต้องมีความสูงประมาณไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายที่สุด และความยาวไม่เกิน 32 เมตร

ระยะห่างที่ดินต่างเจ้าของ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)
1. ส่วนที่เป็นขอบนอกสุดของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับเหนือพื้นดินหรือต่ำกว่าระดับพื้นดิน ต้องห่างจากที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร ไม่รวมที่เป็นฐานรากของอาคาร
2. อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ, คู, คลอง
2.1 แหล่งน้ำสาธารณะมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
2.2 แหล่งน้ำสาธารณะมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

หมายเหตุ  สำหรับอาคารที่ก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ** เว้นแต่สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้ำ ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ร่นแนวอาคาร

ป้ายบนอาคาร

  1. ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับติดตั้งป้ายให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารและต้องไม่บังช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรือประตูหนีไฟด้วยนะ !!
  2. ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับติดตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร ต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังของอาคารนะคะ และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับติดตั้งป้าย ต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร จากส่วนสูงสุดของอาคารหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น
  3. สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายให้ทำด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด

ป้ายข้างอาคาร

  1. ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับติดตั้งต้องไม่บังช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรือประตูหนีไฟ
  2. ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาด และสูงได้ไม่เกิน 60 ซ.ม. หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2 ตารางเมตร
  3. ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาดหรือไม่ได้ยื่นจากผนังอาคารให้ติดตั้งได้ โดยมีความสูงของป้ายไม่เกิน 60 ซ.ม. วัดจากขอบบนปลายกันสาดหรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2 ตารางเซนติเมตร

4. ป้ายที่ติดตั้งใกล้กันสาดให้ติดตั้งแนบผนังอาคาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร

5. ป้ายโฆษณาสำหรับโรงมหรสพให้ติดตั้งขนานกับผนังอาคาร แต่จะยื่นจากผนังได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร **หากจะติดป้ายบนกันสาดต้องไม่ยื่นล้ำแนวปลายกันสาดและความสูงของป้าย ต้องไม่เกินความสูงของอาคาร (สิ่งก่อสร้างสำหรับติดตั้งป้ายให้ทำด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด)

นอกจากภาษีป้ายที่ต้องใส่ใจแล้ว แอดมินก็ไม่อยากให้ชีวิตต้องมาติดเศร้าเพียงเพราะติดป้ายโดยไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะคะ แอดมินยังมีความรู้อีกมากมายที่จะมาแบ่งปัน ฝากติดตามและเข้ามาอ่านบทความดี ๆ ได้ตลอดเลยน๊าาา ถ้ามีผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ปรึกษาเรา
error: Content is protected !!